Szkolimy się dla Was

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Nie zwalniamy tempa! W Engramie wiemy, że nauka to nieustanny proces, dlatego cały czas pracujemy nad naszym programem „Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach”. 🚀

Naszym celem jest zapewnienie Wam jeszcze lepszych efektów w nauce. Aby to osiągnąć, nie tylko poszerzamy naszą wiedzę, ale również intensywnie integrujemy nasz zespół Trenerów. Bo wiemy, że wspólna praca i zaangażowanie to klucz do sukcesu!

W dniach 8-9 września 2023 odbyła się Rada Trenerów, podczas której szkoliliśmy się z zakresu zarządzania jakością kursów, budowania zaangażowania i zwiększenia motywacji uczestników poprzez wykorzystanie elementów grywalizacji, gryfikacji i gamifikacji naszego nowego narzędzia – Innowacyjnej platformy edukacyjnej do efektywnej nauki języka angielskiego. Nasz zespół trenerów nauczył się administracji i obsługi nowego narzędzia oraz poznał mechanizmy autorskich ćwiczeń i gier edukacyjnych. Jesteśmy dumni z pakietu możliwości, jakie daje nam platforma edukacyjna EnGRAMY.

Działanie zostało sfinansowane z projektu pt. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.06.02.00-12-0054/21-01.

Dofinansowanie projektu z UE: 228 310,00 PLN

Projekt był realizowany w ramach REACT-EU:
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.