Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Europejski Instytut Edukacji Engram Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: pt. Innowacyjna platforma edukacyjna do efektywnej nauki języka angielskiego.

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów opracowania i wdrożenia dedykowanej platformy edukacyjnej, która pozwoli wprowadzić szereg innowacji procesowych w obszarze cyfryzacji Europejskiego Instytutu Edukacji Engram Spółka z o.o. Kluczową innowacją będzie zmiana sposobu nauczania – Blended Learning, dzięki której uczeń zyska dostęp do treści w kanale online, a trenerzy do nowoczesnych narzędzi nauczania i monitorowania postępów w nauce.

Dofinansowanie projektu z UE: 228 310,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach REACT-EU: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.