Platforma Edukacyjna EnGRAMY

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Została wdrożona Innowacyjna platforma edukacyjna do efektywnej nauki języka angielskiego ze Strefą Ucznia i Rodzica z Elektronicznym Dziennikiem. Link do platformy: https://engramy.com.

Celem projektu było sfinansowanie kosztów opracowania i wdrożenia dedykowanej platformy edukacyjnej (EnGRAMY), która pozwoliła wprowadzić 4 główne innowacje procesowe w obszarze cyfryzacji Europejskiego Instytutu Edukacji Engram Sp. z o.o.:

  1. zmiana sposobu nauczania – Blended Learning (nauka hybrydowa),
  2. zmiana procesu zarządzania jakością realizowanych szkoleń,
  3. wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji usług poprzez udostępnienie płatnych treści w kanale internetowym,
  4. zmiana sposobu komunikowania się z klientem.

Wdrożenie zostało sfinansowane z projektu pt. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.06.02.00-12-0054/21.

Dofinansowanie projektu z UE: 228 310,00 PLN

Projekt był realizowany w ramach REACT-EU:
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.