Ucz się inteligentnie
angielski w skojarzeniach – ONLINE
POZIOM PODSTAWOWY

Warsztaty online z trenerem dla uczniów szkół podstawowych, które ułatwiają osiąganie sukcesu w szkole i poza nią! Większość dzieci myśli, że nie potrafi robić wyjątkowych rzeczy. Szybka nauka i zapamiętywanie ogromnych ilości informacji są w dużej mierze kwestią techniki i wiedzy jak wykorzystywać swój umysł! Poprawę umiejętności uczenia się może osiągnąć KAŻDY UCZEŃ: wybitnie zdolny, przeciętny oraz taki, który ma przejściowe – jak sądzimy – trudności w nauce.
Zapisz dziecko

JAKIE KORZYŚCI Z WARSZTATÓW UZYSKA TWOJE DZIECKO?

 • Nauczy się jak szybko i trwale uczyć się każdego materiału;
 • Lepsze przygotowywanie się do sprawdzianów dzięki umiejętności tworzenia notatek;
 • Poprawa koncentracji i zmniejszenie stresu;
 • Szybka nauka słówek z języków obcych i trudnych wyrazów z języka ojczystego;
 • Poprawa zrozumienia czytanego tekstu, tempa czytania i zapamiętywania;
 • Poznanie skutecznych i atrakcyjnych strategii aktywnego uczenia się;
 • Efektywne notowanie – umiejętność tworzenia map myśli;
 • Polubienie nauki i wypracowanie sposobów dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online;
 • Zdobędzie kluczowe umiejętności, dzięki którym lepiej poradzi sobie w szkole i dorosłym życiu!
 • Z ENGRAMEM NAUKA JEST EKSCYTUJĄCA, ANGAŻUJĄCA I DAJE NIESAMOWITE EFEKTY!

UCZESTNICY

 1. Poznają skuteczne i atrakcyjne strategie aktywnego uczenia się, a zwłaszcza:
 • selektywne czytanie – sposoby wyboru i pracy z kluczowymi informacjami;
 • inteligentne notowanie – strategie pracy z tekstem czytanym i słyszanym;
 • techniki zapamiętywania – mnemotechniki, a także systemy powtórek i strategie samosprawdzania;
 • skuteczne metody ułatwiające naukę języków obcych, m.in. zapamiętanie słówek, definicji gramatycznych, odmiany czasowników nieregularnych, przyimków miejsca, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, naukę tekstów na pamięć oraz znajdowanie kluczowych informacji w tekstach obcojęzycznych.
 1. Nabywają umiejętności niezbędne w:
 • organizowaniu pracy własnej – planowanie czasu nauki i odpoczynku;
 • samoregulacji procesu uczenia się – dyscyplina pracy, systematyczność, automotywacja;
 • utrzymaniu uwagi podczas wykonywania zadań domowych i nauki;
 • radzeniu sobie ze stresem i jego redukcji przed sprawdzianami oraz egzaminami.
 1. Otrzymują pedagogiczno – psychologiczne wsparcie w zakresie:
 • określenia własnego stylu uczenia się oraz zastosowania tej wiedzy dla skutecznej nauki;
 • odkrycia potencjału własnego umysłu oraz zrozumienia specyfiki jego funkcjonowania i przetwarzania informacji;
 • radzenia sobie z trudnościami szkolnymi, w tym szczególną opieką otoczeni są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
 1. Uzyskują znaczącą poprawę w odniesieniu do:
 • umiejętności szybkiego uczenia się każdego materiału szkolnego;
 • samodzielnej organizacji pracy i nabycia umiejętności ustalania wewnętrznego systemu powtórek w celu maksymalizacji efektów uczenia się;
 • wyników w nauce i funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości opartej na komunikacji i działaniu online, powodzenia na sprawdzianach i egzaminach;
 • zdolności poznawczych – myślenia logicznego i twórczego, pamięci, koncentracji uwagi, płynności słownej oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

16 GODZIN ZEGAROWYCH WARSZTATÓW ONLINE Z TRENEREM w ustalonych terminach, w oparciu o podaną dyspozycyjność, w wybrany dzień od poniedziałku do soboty, 1 raz w tygodniu po godzinie zegarowej, w okresie 4-5 miesięcy.

Warsztaty prowadzimy w małych grupach – od 5 do 8 osób. Zajęcia realizowane są w podziale na grupy klas: IV-VI i VII-VIII.

Forma zajęć

Warsztaty realizowane będą w systemie interaktywnych zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej www.uczsieinteligentnie.whereby.com, która umożliwia uczniowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych uczestników grupy. Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób z wykorzystaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Podczas zajęć uczestnik zdobywa umiejętność szybkiego i efektywnego uczenia się poprzez realizowanie atrakcyjnego programu prowadzonego w sposób nowoczesny w miłej i przyjaznej atmosferze w grupie.

OPIEKA I WSPARCIE NAJLEPSZYCH Trenerów

Przez czas trwania programu Trener pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym.

Zespół EIE Engram tworzy doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, trenerów biznesu. Są wśród nich asystenci wyższych uczelni, doktoranci, a także autorzy programów edukacyjnych. Kadra składająca się z doświadczonych trenerów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

OPIEKA DZIAŁU DYDAKTYCZNEGO

W trosce o jakość realizowanego programu oddajemy do Państwa dyspozycji pracę dydaktyków, którzy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.

WSPARCIE EDUKACYJNE

Dzięki wiedzy i umiejętnościom stymulujemy uczniów do nauki, aby odnosili więcej sukcesów w szkole i życiu codziennym. Reagujemy na Państwa potrzeby poprzez motywowanie dzieci do pracy oraz interweniowanie w sytuacjach, które mogą przeszkodzić uczniowi w zdobywaniu nowych umiejętności.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • 16 h warsztatów online z trenerem w małej grupie. Zajęcia 1 raz w tygodniu.
 • Opiekę trenera – trener pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym. Trener dostępny jest pod loginem RW Engram w Aplikacji Messenger.
 • Opiekę dydaktyczną wraz z wsparciem edukacyjnym – Dydaktycy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.
 • KONTO PREMIUM w Engramowej Fiszkotece przez 12 miesięcy – dostęp do wielokrotnie nagrodzonego narzędzia edukacyjnego usprawniającego naukę i pozwalającego jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania. Fiszkoteka zawiera absolutnie unikalne na rynku treści i materiały edukacyjne, w pełni zintegrowane z programem Ucz się inteligentnie – online. Fiszkoteka pomaga uczniom w nauce słówek z języka obcego, wzorów, definicji, faktów, dat i nazwisk. Główne korzyści: nawyk systematycznej nauki; automatyczne tworzenie fiszek głosowych i fiszek z tekstu drukowanego; możliwość tworzenia osobistych materiałów do nauki.
 • 12 miesięcy dostępu do Strefy Ucznia: strefaucznia.edu.pl naszej autorskiej platformy efektywnej nauki.
 • Harmonogram warsztatów, dzięki czemu rodzic nie ma wątpliwości, kiedy odbywają się kolejne zajęcia.
 • Materiały edukacyjne w postaci 1 podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, zintegrowanych z programem warsztatów, będących pomocniczym narzędziem pracy z technikami efektywnego zapamiętywania.
 • Pakiet Ekspert – po ukończeniu cyklu 16 spotkań z trenerem, ambitnym fanom mnemotechnik dajemy dodatkowe materiały ćwiczeniowe, mające za zadanie utrwalić poznany materiał oraz pokazać jak można wykorzystać efektywne uczenie się w praktyce.
 • Każdy uczeń otrzymuje Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji ENGRAM potwierdzający poziom posiadanych umiejętności w zakresie metod skutecznego uczenia się.

Filmy o naszych warsztatach:ZAPISY:

Trwają zapisy do kolejnych grup warsztatowych!

Terminy konkretnych zajęć warsztatowych są ustalane w oparciu o podaną przez Uczestnika dyspozycyjność.

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową z naszym ekspertem, podczas której sprawdzisz tempo czytania i poziom zrozumienia, a także poznasz indywidualny styl uczenia się i typ inteligencji Twojego dziecka. Przekonaj się, jak spektakularne efekty może osiągnąć Twoje dziecko, dzięki naszemu Programowi.
  Kod polecającego