Efektywny Dorosły:
Engramowa Szkoła
Wiedzy i Umiejętności

EFEKTYWNY DOROSŁY: SIŁA WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI – SZYBKIE CZYTANIE I MNEMOTECHNIKI

Zajęcia warsztatowe z elementami neuroedukacji dla tych, którzy chcą:

 • poznać i stosować różne strategie czytania

 • przyspieszyć dwukrotnie tempo opracowywania najważniejszych informacji z czytanych tekstów (w tym z raportów, zestawień, maili i innych dokumentów projektowych)

 • nauczyć się tworzenia map myśli i sprawnego wykorzystywania ich do planowania, kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów

 • poznać techniki pamięciowe, by lepiej zapamiętywać m.in. nazwy własne, daty, numery telefonów i słówka z języków obcych

 • nauczyć się wyznaczać cele i skutecznie je realizować

 • poznać techniki planowania i monitorowania swojej efektywności

 • poznać narzędzia radzenia sobie ze stresem

 • polepszyć swoją koncentrację

CELE WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest poznanie technik zapamiętywania i kompleksowego zarządzania informacjami, a tym samym zwiększenie swojej efektywności w życiu prywatnym i zawodowym. Uczestnik pozna różne strategie czytania i ich wpływ na tempo pozyskiwania informacji. Nauczy się efektywnej selekcji informacji i sprawnego notowania.

RAMOWY PROGRAM

MODUŁ I

 • mózg i podstawowe założenia psychologii pamięci

 • lewopółkulowe i prawopółkulowe techniki pamięci

 • style uczenia się i koncentracji uwagi

 • marzenia i plany a cele i możliwości

MODUŁ II

 • strategie pracy z tekstem

 • metodyka i założenia szybkiego czytania

 • efektywne zapoznawanie się z tekstem i zapamiętywanie danych

 • technika selekcji informacji, umiejętne notowanie za pomocą słów kluczy, technika notowania Cornella

MODUŁ III

 • fitness dla mózgu – jak dbać o mózg, by lepiej i skuteczniej uczyć się i zapamiętywać

 • jak radzić sobie z napięciem, by nie wpływało negatywnie na naszą efektywność

 • techniki pamięciowe

 • stosowanie technik pamięciowych do zapamiętywania danych technicznych (daty, wartości, liczby, paragrafy itp.)

MODUŁ IV

 • porządkowanie informacji i działania – wykorzystanie mindmappingu w życiu prywatnym i w biznesie

 • kreatywność jako podstawowe narzędzie do znajdowania niestandardowych rozwiązań

 • zastosowanie technik pamięciowych w zapamiętywaniu danych uszeregowanych, definicji oraz wzorów

MODUŁ V

 • pułapki uwagi: czas i motywacja vs koncentracja

 • systemy wspomagania koncentracji – sposoby planowania, narzędzia wspierające realizację planów

 • wizualne metody opracowywania danych i ich prezentacji zgodnie z zasadami pamięci i odtwarzania informacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia?

Na poziomie wiedzy uczestnik:

 • zwiększy wiedzę na temat metod szybkiego i skutecznego zarządzania informacjami

 • pozna mnemotechniki i zasady myślenia wizualnego

 • pozna techniki czytania i ich wpływ na tempo pozyskiwania informacji

 • pozna praktyki poprawiające koncentrację i sposoby redukcji stresu

Na poziomie umiejętności uczestnik:

 • nauczy się tworzenia map myśli i sprawnego wykorzystywania ich do planowania, kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów

 • udoskonali umiejętności prezentowania informacji w codziennej pracy

 • zdobędzie umiejętność stosowania praktyk wspierających koncentrację

 • czterokrotnie zwiększy tempo czytania, co przełoży się na zwiększenie efektywności w życiu prywatnym i zawodowym

 • zdobędzie umiejętność analizy i syntezy informacji zawartych m.in. w raportach, zestawieniach, mailach i dokumentach projektowych z uwzględnieniem branży zawodowej

 • nauczy się redukować czas potrzebny na pracę z informacjami, danymi i dokumentami

 • będzie stosował metody redukujące stres, by podnieść wydolność pamięci

Na poziomie postawy uczestnik:

 • zidentyfikuje własne obszary do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie stosowania narzędzi, które stanowią podstawę efektywności w życiu zawodowym i prywatnym

 • uświadomi sobie, jakie jest znaczenie zarządzania informacjami w życiu prywatnym i w biznesie

Efektem warsztatów jest opanowanie przez uczestników nawyków i narzędzi, które stanowią podstawę efektywności w życiu prywatnym i zawodowym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • grupy warsztatowe od 8 do 12 osób

 • 20 godzin dydaktycznych stacjonarnej pracy warsztatowej – 5 spotkań po 4 godziny dydaktyczne, raz w tygodniu

 • 2 godziny dydaktyczne indywidualnych spotkań mentoringowych online w postaci webinariów

 • indywidualna opieka mentora po części warsztatowej (kontakt telefoniczny i mailowy) oraz dostęp do materiałów online mających na celu podtrzymanie i wzmocnienie efektów uczenia się

 • pakiet specjalnie opracowanych materiałów szkoleniowych

 • certyfikat ukończenia Engramowej Szkoły Wiedzy i Umiejętności

 • cena: 1190,00 zł brutto

Zajęcia mają charakter warsztatowy i koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności.

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte.

W przypadku szkoleń zamkniętych miejsce oraz termin ustalane są indywidualnie. Program szkolenia zamkniętego możemy dostosować do specyfiki danej branży oraz zgłaszanych przez Państwa potrzeb szkoleniowych.

MIEJSCOWOŚCI

Zajęcia będą się odbywać stacjonarnie w Chorzowie, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu

PLANOWANY TERMIN WARSZTATÓW

start październik 2019 – 1x w tygodniu po 4h (sobota)