Efektywny Dorosły – online
szybkie czytanie i mnemotechniki

Warsztaty ONLINE z elementami neuroedukacji, które ułatwiają osiąganie sukcesu w pracy i życiu osobistym!

Odkryj swój potencjał i postaw na rozwój! Uczyć się będziesz całe życie – to od Ciebie zależy, czy będziesz to robić efektywnie!

Zapisz się

Dlaczego program jest dla Ciebie?

 • dowiesz się jak wykorzystywać swój potencjał, dzięki czemu szybciej będziesz przetwarzać ogrom informacji;
 • 4-krotnie zwiększysz tempo czytania przy zrozumieniu 90-100%, co przełoży się na zwiększenie efektywności w życiu prywatnym i zawodowym;
 • poprawisz swoją koncentrację;
 • nauczysz się tworzenia map myśli i sprawnego wykorzystywania ich do planowania, kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów;
 • przyspieszysz 2-krotnie tempo opracowywania najważniejszych informacji z czytanych tekstów (w tym z raportów, zestawień, maili i innych dokumentów projektowych);
 • poznasz techniki pamięciowe, aby efektywniej zapamiętywać m.in. nazwy własne, daty, numery telefonów, numery kart płatniczych, wielkości fizyczne/chemiczne/geograficzne, dane osobowe, numery katalogowe;
 • nauczysz się skutecznych metod ułatwiających naukę języków obcych, m.in. zapamiętanie słówek, definicji gramatycznych, odmiany czasowników nieregularnych, przyimków miejsca, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, naukę tekstów na pamięć oraz znajdowanie kluczowych informacji w tekstach obcojęzycznych;
 • oszczędzisz czas na robieniu i czytaniu notatek;
 • poznasz techniki planowania i nauczysz się monitorować swoją efektywności;
 • nauczysz się wyznaczać cele i skutecznie je realizować;
 • zdobędziesz umiejętności, które zostaną na całe życie i zyskasz zdecydowanie więcej czasu na co tylko chcesz!
 • TO WSZYSTKO ŁATWO I BEZPIECZNIE ONLINE!

Celem warsztatów jest opanowanie przez Uczestników nawyków i narzędzi, które stanowią podstawę efektywności
w życiu prywatnym i zawodowym.

 Program jest dla osób, które cenią sobie swój czas i nie chcą go tracić na przetwarzanie i powtarzanie informacji!

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

10 GODZIN ZEGAROWYCH WARSZTATÓW ONLINE Z TRENEREM (10 spotkań warsztatowych) w ustalonych terminach, w oparciu o podaną dyspozycyjność, w wybrany dzień od poniedziałku do soboty, realizowanych 4 razy w miesiącu.

Warsztaty prowadzimy w małych grupach – od 5 do 8 osób.

Forma zajęć

Opracowane przez nas metody warsztatów w formule LIVE TRAINING pozwalają uzyskać oczekiwane efekty, które są porównywalne do tych nabywanych podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Ćwiczenia umiejętności są w pełni interaktywne z uwzględnieniem kontroli zaangażowania Uczestników. Warsztaty realizowane są w systemie interaktywnych zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej www.uczsieinteligentnie.whereby.com, która umożliwia Uczestnikowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych Uczestników grupy.

PROGRAM SZKOLENIA – LIVE TRAINING

wśród zagadnień m.in.:

 • metody skutecznego nauczania oparte na psychologicznych prawach uczenia się;
 • marzenia i plany, a cele i możliwości;
 • metodyka i założenia szybkiego czytania;
 • najnowocześniejsze sposoby opracowywania tekstów i zdobywania informacji;
 • strategie pracy z tekstem;
 • techniki selekcji informacji, umiejętne notowanie za pomocą słów kluczy, technika notowania Cornella;
 • skuteczne metody ułatwiające naukę języków obcych;
 • efektywne zapamiętywanie danych – zastosowanie technik pamięciowych w zapamiętywaniu danych uszeregowanych, danych technicznych (daty, wartości, liczby, paragrafy, numery katalogowe itp.), definicji oraz wzorów;
 • zarządzanie informacją – szybkie wyszukiwanie i odpowiednie oznaczanie, kategoryzowanie i hierarchizowanie, odrzucanie nadmiaru;
 • porządkowanie informacji i działania – wykorzystanie mindmappingu w życiu prywatnym i w zawodowym;
 • pułapki uwagi: czas i motywacja, a koncentracja;
 • praktyczne instrukcje i pomoc merytoryczna!

To jakość decyduje o efektywności naszych szkoleń!

OPIEKA I WSPARCIE NAJLEPSZYCH Trenerów

Przez czas trwania programu Trener pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym.

Zespół EIE Engram tworzy doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, trenerów biznesu. Są wśród nich asystenci wyższych uczelni publicznych i prywatnych, doktoranci, a także autorzy programów edukacyjnych. Kadra składająca się z doświadczonych trenerów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • 10 godzin zegarowych warsztatów w formule LIVE TRAINING.
 • Konto Premium Engramowej Fiszkoteki – wielokrotnie nagrodzonego narzędzia edukacyjnego usprawniającego naukę i pozwalającego jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania. Fiszkoteka pomaga w nauce słówek z języka obcego, faktów, dat i nazwisk.
 • Pakiet materiałów szkoleniowych zintegrowanych z programem warsztatów, będących pomocniczym narzędziem pracy z technikami efektywnego zapamiętywania, wizualnego notowania oraz treningami szybkiego czytania.
 • Opiekę trenera – przez cały czas trwania programu trener pozostaje do dyspozycji Uczestników w zakresie praktycznego ćwiczenia umiejętności. Trener dostępny jest pod loginem RW Engram w Aplikacji Messenger.
 • Indywidualną opiekę mentora po części warsztatowej (kontakt telefoniczny i mailowy) oraz dostęp do materiałów online mających na celu podtrzymanie i wzmocnienie efektów uczenia się.
 • Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji ENGRAM potwierdzający poziom posiadanych umiejętności.

ZAPISY:

Do programu prowadzona jest REKRUTACJA STAŁA, a grupy warsztatowe STARTUJĄ CAŁY ROK!

Terminy konkretnych zajęć warsztatowych są ustalane w oparciu o podaną przez Uczestnika dyspozycyjność.

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową z naszym ekspertem, podczas której sprawdzisz tempo czytania i poziom zrozumienia, a także poznasz indywidualny styl uczenia się i typ inteligencji Twojego dziecka. Przekonaj się, jak spektakularne efekty może osiągnąć Twoje dziecko, dzięki naszemu Programowi.
  Kod polecającego