Antykujon
angielski w skojarzeniach – ONLINE
szybkie czytanie i mnemotechniki

Interaktywne warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które ułatwiają osiąganie sukcesu w szkole i poza nią! Uczniów szkół ponadpodstawowych czekają duże wyzwania edukacyjne – nauka do matury, a potem wymagające studia. Powoli wkraczają w dorosłe życie i nie mogą dać się zaskoczyć. Już teraz powinni wziąć przyszłość w swoje ręce, aby osiągnąć sukces! Ucz się inaczej, a efekty Cię zaskoczą!
Zacznij dzisiaj

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • poznanie technik pamięciowych, które pozwolą opanować nowy materiał szybko, łatwo i trwale;
 • lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych, a tym samym większa pewność dostania się na wymarzone studia;
 • 4-krotny wzrost tempa czytania przy zrozumieniu 90-100%;
 • opanowanie skutecznych metod ułatwiających naukę języków obcych;
 • rozwój umiejętności planowania i wspomagania koncentracji;
 • poznanie nowoczesnych metod notowania, które stanowią doskonałe narzędzie do efektywnego systemu powtórek i poprawy zapamiętywania;
 • umiejętność autoprezentacji;
 • opanowanie technik i sposobów radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym;
 • nabycie umiejętności twórczego i praktycznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • oszczędność czasu na robieniu i czytaniu notatek;
 • zdobycie umiejętności, które zostaną na całe życie!
 • TO WSZYSTKO ŁATWO I BEZPIECZNIE ONLINE!

Program jest dla uczniów, którzy cenią sobie swój czas i nie chcą go tracić na przetwarzanie i wielokrotne powtarzanie materiału do sprawdzianów!

UCZESTNICY

1. Otrzymują psychologiczne wsparcie w zakresie:
 • określenia własnego stylu uczenia się oraz zastosowania tej wiedzy dla skutecznej nauki;
 • odkrycia swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i trudnościami szkolnymi.
2. Uzyskują znaczącą poprawę w odniesieniu do:
 • wyników w nauce, funkcjonowania w środowisku społecznym, powodzenia na sprawdzianach i egzaminach;
 • zdolności poznawczych – myślenia logicznego i twórczego, pamięci, koncentracji uwagi, płynności słownej.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

22,5 GODZINY ZEGAROWEJ WARSZTATÓW ONLINE Z TRENEREM (15 spotkań warsztatowych po dwie godziny lekcyjne) w ustalonych terminach, w oparciu o podaną dyspozycyjność, w wybrany dzień od poniedziałku do soboty, realizowanych 4 razy w miesiącu, w okresie 4-5 miesięcy. Warsztaty prowadzimy w małych grupach – od 5 do 8 osób.

Forma zajęć

Opracowane przez nas metody warsztatów w formule LIVE TRAINING pozwalają uzyskać oczekiwane efekty, które są porównywalne do tych nabywanych podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Ćwiczenia umiejętności są w pełni interaktywne z uwzględnieniem kontroli zaangażowania Uczestników.  Warsztaty realizowane są w systemie zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej www.uczsieinteligentnie.whereby.com, która umożliwia Uczestnikowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych Uczestników grupy.

PROGRAM SZKOLENIA – LIVE TRAINING

wśród zagadnień m.in.:
 • metody skutecznego nauczania oparte na psychologicznych prawach uczenia się;
 • najnowocześniejsze sposoby opracowywania tekstów i zdobywania informacji;
 • czytanie selektywne i efektywne wykorzystanie technik pamięci podczas przygotowania do sprawdzianów, testów i egzaminów;
 • skuteczne metody ułatwiające naukę języków obcych;
 • praca z informacją, notowanie nielinearne, metoda tworzenia map myśli, obróbka informacji, planowanie;
 • efektywne zapamiętywanie danych – zastosowanie technik pamięciowych w zapamiętywaniu danych uszeregowanych, danych technicznych (daty, wartości, liczby, paragrafy, numery katalogowe itp.), definicji oraz wzorów;
 • zarządzanie informacją – szybkie wyszukiwanie i odpowiednie oznaczanie, kategoryzowanie i hierarchizowanie, odrzucanie nadmiaru;
 • rozpoznawanie Indywidualnych Technik Uczenia się;
 • koncentracja na celu, cykle i nawyki działania w oparciu o style myślenia;
 • synteza i analiza informacji;
 • twórcze myślenie: percepcja i kreacja;
 • motywacja w poznaniu własnych zdolności;
 • stres w procesie uczenia się;
 • sposoby efektywnego wykorzystania swoich predyspozycji i umiejętności;
 • trening profesjonalnej autoprezentacji – kształtowanie własnego wizerunku;
 • praktyczne instrukcje i pomoc merytoryczna!

OPIEKA I WSPARCIE NAJLEPSZYCH Trenerów

Przez czas trwania programu Trener pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym. Zespół EIE Engram tworzy doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, trenerów biznesu. Są wśród nich asystenci wyższych uczelni publicznych i prywatnych, doktoranci, a także autorzy programów edukacyjnych. Kadra składająca się z doświadczonych trenerów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • 22,5 godziny zegarowej warsztatów (15 spotkań po dwie godziny lekcyjne) w formule LIVE TRAINING.
 • Konto Premium Engramowej Fiszkoteki – wielokrotnie nagrodzonego narzędzia edukacyjnego usprawniającego naukę i pozwalającego jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania. Fiszkoteka pomaga w nauce słówek z języka obcego, faktów, dat i nazwisk. Główne korzyści: automatyczne tworzenie fiszek głosowych i fiszek z tekstu drukowanego; możliwość tworzenia osobistych materiałów do nauki; Słownictwo do egzaminu FCE oraz Słownictwo angielskie do matury rozszerzonej.
 • Materiały edukacyjne w postaci zeszytu ćwiczeń, zintegrowanego z programem warsztatów, będącego pomocniczym narzędziem pracy z technikami efektywnego zapamiętywania.
 • Siłownię Umysłu – pakiet materiałów szkoleniowych z arkuszem indywidualnej pracy.
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku – miejsca wirtualnych spotkań wszystkich Uczestników programu z całej Polski, gdzie cały czas dzielimy się dodatkową wiedzą, pomysłami jak uczyć się języków obcych i sposobami na zdanie egzaminów.
 • Opiekę trenera – przez cały czas trwania programu trener pozostaje do dyspozycji Uczestników w zakresie praktycznego ćwiczenia umiejętności. Trener dostępny jest pod loginem RW Engram w Aplikacji Messenger.
 • Opiekę działu dydaktycznego wraz z wsparciem motywacyjnym – Dydaktycy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania – zarówno te, które są związane z materiałem realizowanym na zajęciach, jak i w przypadku problemów z obsługą naszych platform.
 • Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji ENGRAM potwierdzający poziom posiadanych umiejętności.

ZAPISY:

Do programu prowadzona jest REKRUTACJA STAŁA, a grupy warsztatowe STARTUJĄ CAŁY ROK!

Terminy konkretnych zajęć warsztatowych są ustalane w oparciu o podaną przez Uczestnika dyspozycyjność.

Zapłać za całość 2290

cena ogółem
2290
wpisowe
-
termin płatności wpisowego
-
ilość rat
1
rata
2290
termin płatności
do 3 dni od daty umowy na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać wpisowe 690

cena ogółem
2490
wpisowe
690
termin płatności wpisowego
-
ilość rat
4
rata
450
termin płatności
kolejne 4 raty płatne co miesiąc od daty pierwszej raty na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać za całość 2290

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online

Zapłać wpisowe 690

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online