Antykujon
angielski w skojarzeniach – ONLINE
szybkie czytanie i mnemotechniki

Interaktywne warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które ułatwiają osiąganie sukcesu w szkole i poza nią! Uczniów szkół ponadpodstawowych czekają duże wyzwania edukacyjne – nauka do matury, a potem wymagające studia. Powoli wkraczają w dorosłe życie i nie mogą dać się zaskoczyć. Już teraz powinni wziąć przyszłość w swoje ręce, aby osiągnąć sukces! Ucz się inaczej, a efekty Cię zaskoczą!
Zapisz się

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • poznanie technik pamięciowych, które pozwolą opanować nowy materiał szybko, łatwo i trwale;
 • lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych, a tym samym większa pewność dostania się na wymarzone studia;
 • 4-krotny wzrost tempa czytania przy zrozumieniu 90-100%;
 • opanowanie skutecznych metod ułatwiających naukę języków obcych;
 • rozwój umiejętności planowania i wspomagania koncentracji;
 • poznanie nowoczesnych metod notowania, które stanowią doskonałe narzędzie do efektywnego systemu powtórek i poprawy zapamiętywania;
 • umiejętność autoprezentacji;
 • opanowanie technik i sposobów radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym;
 • nabycie umiejętności twórczego i praktycznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • oszczędność czasu na robieniu i czytaniu notatek;
 • zdobycie umiejętności, które zostaną na całe życie!
 • TO WSZYSTKO ŁATWO I BEZPIECZNIE ONLINE!

Program jest dla uczniów, którzy cenią sobie swój czas i nie chcą go tracić na przetwarzanie i wielokrotne powtarzanie materiału do sprawdzianów!

UCZESTNICY

1. Otrzymują psychologiczne wsparcie w zakresie:

 • określenia własnego stylu uczenia się oraz zastosowania tej wiedzy dla skutecznej nauki;
 • odkrycia swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i trudnościami szkolnymi.

2. Uzyskują znaczącą poprawę w odniesieniu do:

 • wyników w nauce, funkcjonowania w środowisku społecznym, powodzenia na sprawdzianach i egzaminach;
 • zdolności poznawczych – myślenia logicznego i twórczego, pamięci, koncentracji uwagi, płynności słownej.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

22,5 GODZINY ZEGAROWEJ WARSZTATÓW ONLINE Z TRENEREM (15 spotkań warsztatowych po dwie godziny lekcyjne) w ustalonych terminach, w oparciu o podaną dyspozycyjność, w wybrany dzień od poniedziałku do soboty, realizowanych 4 razy w miesiącu, w okresie 4-5 miesięcy.

Warsztaty prowadzimy w małych grupach – od 5 do 8 osób.

Forma zajęć

Opracowane przez nas metody warsztatów w formule LIVE TRAINING pozwalają uzyskać oczekiwane efekty, które są porównywalne do tych nabywanych podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Ćwiczenia umiejętności są w pełni interaktywne z uwzględnieniem kontroli zaangażowania Uczestników.  Warsztaty realizowane są w systemie zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej www.uczsieinteligentnie.whereby.com, która umożliwia Uczestnikowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych Uczestników grupy.

PROGRAM SZKOLENIA – LIVE TRAINING

wśród zagadnień m.in.:

 • metody skutecznego nauczania oparte na psychologicznych prawach uczenia się;
 • najnowocześniejsze sposoby opracowywania tekstów i zdobywania informacji;
 • czytanie selektywne i efektywne wykorzystanie technik pamięci podczas przygotowania do sprawdzianów, testów i egzaminów;
 • skuteczne metody ułatwiające naukę języków obcych;
 • praca z informacją, notowanie nielinearne, metoda tworzenia map myśli, obróbka informacji, planowanie;
 • efektywne zapamiętywanie danych – zastosowanie technik pamięciowych w zapamiętywaniu danych uszeregowanych, danych technicznych (daty, wartości, liczby, paragrafy, numery katalogowe itp.), definicji oraz wzorów;
 • zarządzanie informacją – szybkie wyszukiwanie i odpowiednie oznaczanie, kategoryzowanie i hierarchizowanie, odrzucanie nadmiaru;
 • rozpoznawanie Indywidualnych Technik Uczenia się;
 • koncentracja na celu, cykle i nawyki działania w oparciu o style myślenia;
 • synteza i analiza informacji;
 • twórcze myślenie: percepcja i kreacja;
 • motywacja w poznaniu własnych zdolności;
 • stres w procesie uczenia się;
 • sposoby efektywnego wykorzystania swoich predyspozycji i umiejętności;
 • trening profesjonalnej autoprezentacji – kształtowanie własnego wizerunku;
 • praktyczne instrukcje i pomoc merytoryczna!

OPIEKA I WSPARCIE NAJLEPSZYCH Trenerów

Przez czas trwania programu Trener pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym.

Zespół EIE Engram tworzy doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, trenerów biznesu. Są wśród nich asystenci wyższych uczelni publicznych i prywatnych, doktoranci, a także autorzy programów edukacyjnych. Kadra składająca się z doświadczonych trenerów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • 22,5 godziny zegarowej warsztatów (15 spotkań po dwie godziny lekcyjne) w formule LIVE TRAINING.
 • Konto Premium Engramowej Fiszkoteki – wielokrotnie nagrodzonego narzędzia edukacyjnego usprawniającego naukę i pozwalającego jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania. Fiszkoteka pomaga w nauce słówek z języka obcego, faktów, dat i nazwisk. Główne korzyści: automatyczne tworzenie fiszek głosowych i fiszek z tekstu drukowanego; możliwość tworzenia osobistych materiałów do nauki; Słownictwo do egzaminu FCE oraz Słownictwo angielskie do matury rozszerzonej.
 • Materiały edukacyjne w postaci zeszytu ćwiczeń, zintegrowanego z programem warsztatów, będącego pomocniczym narzędziem pracy z technikami efektywnego zapamiętywania.
 • Siłownię Umysłu – pakiet materiałów szkoleniowych z arkuszem indywidualnej pracy.
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku – miejsca wirtualnych spotkań wszystkich Uczestników programu z całej Polski, gdzie cały czas dzielimy się dodatkową wiedzą, pomysłami jak uczyć się języków obcych i sposobami na zdanie egzaminów.
 • Opiekę trenera – przez cały czas trwania programu trener pozostaje do dyspozycji Uczestników w zakresie praktycznego ćwiczenia umiejętności. Trener dostępny jest pod loginem RW Engram w Aplikacji Messenger.
 • Opiekę działu dydaktycznego wraz z wsparciem motywacyjnym – Dydaktycy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania – zarówno te, które są związane z materiałem realizowanym na zajęciach, jak i w przypadku problemów z obsługą naszych platform.
 • Certyfikat Europejskiego Instytutu Edukacji ENGRAM potwierdzający poziom posiadanych umiejętności.

Filmy o naszych warsztatach:


ZAPISY:

Trwają zapisy do kolejnych grup warsztatowych!

Terminy konkretnych zajęć warsztatowych są ustalane w oparciu o podaną przez Uczestnika dyspozycyjność.

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową z naszym ekspertem, podczas której sprawdzisz tempo czytania i poziom zrozumienia, a także poznasz indywidualny styl uczenia się i typ inteligencji Twojego dziecka. Przekonaj się, jak spektakularne efekty może osiągnąć Twoje dziecko, dzięki naszemu Programowi.
  Kod polecającego