Mierzymy możliwości|diagnoza potrzeb edukacyjnych

informacje o mocnych stronach dziecka, zalecenia dotyczące dalszej edukacji oraz propozycje ćwiczeń