Orły Edukacji 2020

11 marca 2020

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

2 marca 2019

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

2 marca 2019

Firma Szkoleniowa roku 2013

2 marca 2019

Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk

2 marca 2019