Ucz się inteligentnie
angielski w skojarzeniach
POZIOM GENIUSZ

UCZ SIĘ INTELIGENTNIE: Poziom Geniusz 30 h zajęć warsztatowych online z trenerem i 20 warsztatów na autorskiej Platformie Edukacyjnej EnGRAMY. Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, które ułatwiają osiąganie sukcesu w szkole i poza nią! Większość dzieci myśli, że nie potrafi robić wyjątkowych rzeczy. Szybka nauka i zapamiętywanie ogromnych ilości informacji są w dużej mierze kwestią techniki i wiedzy jak wykorzystywać swój umysł! Pełne umiejętności szybkiego i trwałego uczenia się może osiągnąć KAŻDY UCZEŃ: wybitnie zdolny, przeciętny oraz taki, który ma przejściowe – jak sądzimy – trudności w nauce.
Zapisz dziecko

Rodzicu! Przekonaj się, jak spektakularne efekty może osiągnąć Twoje dziecko, dzięki naszemu Programowi:

 • Zdobędzie pełne umiejętności szybkiego i trwałego uczenia się każdego materiału, efektywnego zapamiętywania i znajomości mnemotechnik;
 • Pozna najlepsze sposoby na naukę języka angielskiego i opanuje dużą bazę słówek;
 • Lepiej przygotuje się do sprawdzianów, dzięki umiejętności tworzenia kreatywnych notatek;
 • Nauczy się szybko czytać, poprawi zrozumienie czytanego tekstu i zapamiętywanie;
 • Rozwinie umiejętnośćsamodzielnej nauki i dążenia do celu;
 • Szybko nauczy się słówek z języków obcych i trudnych wyrazów z języka ojczystego;
 • Nauczy się zapamiętywać reguły, wyjątki ortograficzne i wiersze;
 • Poprawi koncentrację uwagi, rozwinie kreatywność, nabierze pewności i przestanie się stresować przed klasówkami;
 • Polubi naukę i poprawi oceny;
 • Zdobędzie kluczowe umiejętności, dzięki którym lepiej poradzi sobie w szkole i dorosłym życiu!

UCZESTNICY

 1. Poznają skuteczne i atrakcyjne strategie aktywnego uczenia się, a zwłaszcza:
 • efektywne czytanie ze zrozumieniem – sposoby pracy z kluczowymi informacjami;
 • kreatywne notowanie – strategie pracy z tekstem czytanym, umiejętność tworzenia notatek;
 • techniki zapamiętywania – mnemotechniki i systemy powtórek;
 • skuteczne metody ułatwiające naukę języka angielskiego.
 1. Nabywają umiejętności niezbędne w:
 • szkole i dorosłym życiu;
 • samodzielnej nauce z podręczników i książek;
 • organizowaniu pracy własnej – planowanie czasu nauki;
 • systematyczności procesu uczenia się – automotywacja;
 • utrzymaniu uwagi podczas nauki i wykonywania zadań domowych;
 • radzeniu sobie ze stresem i jego redukcji przed sprawdzianami oraz egzaminami.
 1. Otrzymują pedagogiczno – psychologiczne wsparcie w zakresie:
 • określenia indywidualnego stylu uczenia się oraz zastosowania tej wiedzy dla skutecznej nauki;
 • odkrycia potencjału własnego umysłu oraz zrozumienia specyfiki jego funkcjonowania i przetwarzania informacji;
 • radzenia sobie z trudnościami szkolnymi, w tym szczególną opieką otoczeni są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
 1. Uzyskują znaczącą poprawę w odniesieniu do:
 • umiejętności szybkiego uczenia się każdego materiału szkolnego;
 • samodzielnej organizacji nauki i maksymalizacji efektów uczenia się;
 • wyników w nauce, powodzenia na sprawdzianach i egzaminach;
 • zdolności poznawczych – myślenia logicznego i twórczego, pamięci, koncentracji uwagi, pewności siebie, rozwoju kreatywności, umiejętności samodzielnej nauki, dążenia do celu i rozwiązywania problemów.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU:

Czas trwania warsztatów:

 • 30 h zajęć warsztatowych online z doświadczonym psychologiem/pedagogiem – trenerem efektywnej nauki efektywnej nauki (1 raz w tygodniu po godzinie zegarowej), w oparciu o podaną dyspozycyjność, w wybrany dzień od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem wakacji).
 • 20 warsztatów na wyjątkowej Platformie Edukacyjnej EnGRAMY ze Strefą Ucznia – dostęp przez 12 miesięcy do wielu autorskich ćwiczeń i angażujących gier, podczas których dziecko świetnie się bawi i trenuje pamięć, koncentrację uwagi, sprawność językową, spostrzegawczość, uwagę słuchową, efektywne czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność logicznego myślenia.

Grupy: małe grupy – od 5 do 8 osób.

FORMA ZAJĘĆ:

 • warsztaty z trenerem realizowane są w systemie zajęć online za pomocą platformy edukacyjnej whereby.com, która umożliwia uczestnikom widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych uczestników grupy. Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób z wykorzystaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Podczas zajęć dziecko zdobywa umiejętność szybkiego i efektywnego uczenia się poprzez realizowanie atrakcyjnego programu prowadzonego w sposób nowoczesny w przyjaznej atmosferze.

 • warsztaty na wyjątkowej Platformie Edukacyjnej EnGRAMY ze Strefą Ucznia i Rodzica z Elektronicznym Dziennikiem. Tutaj krok po kroku, a dokładniej robiąc TIP-TOPY dziecko przekona się, że nauka może być łatwa, szybka i skuteczna!

Platforma EnGRAMY jest interaktywna, nowoczesna, angażująca i nowatorska. Została stworzona w celu gwarancji efektów naszych programów.
Co ją wyróżnia?

 • wirtualni trenerzy Ania i Tomek,
 • przewodnik platformy Bystrzak,
 • indywidualne dopasowanie tempa czasu pracy i rozwoju ucznia,
 • nowatorski system nagród i trofeów (podróż),
 • pełna integracja warsztatów z platformą,
 • statystyki czasu pracy i monitoring postępów,
 • stały kontakt z trenerem,
 • możliwość powrotu do każdych zrealizowanych warsztatów,
 • profesjonalne testy zdolności poznawczych, językowe i czytelnicze,
 • baza wiedzy – materiały do pobrania.

OPIEKA I WSPARCIE NAJLEPSZYCH TRENERÓW:

Przez czas trwania programu Trener efektywnej nauki pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym.

Nasz zespół tworzy doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów i psychoterapeutów.

Kadra składająca się z certyfikowanych trenerów Instytutu Engram gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

OPIEKA DZIAŁU DYDAKTYCZNEGO i WSPARCIE EDUKACYJNE:

W trosce o jakość realizowanego programu oddajemy do Państwa dyspozycji pracę dydaktyków, którzy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania – związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform.

W RAMACH PROGRAMU UCZESTNIK OTRZYMUJE DOSTĘP DO:

 1. Profesjonalnego pomiaru i opisu zdolności poznawczych (pamięć i koncentracja uwagi) na podstawie autorskiego Testu.
 2. Stałego i indywidualnego kontaktu z trenerem (24 miesiące) – trener pozostaje do dyspozycji uczestników, udzielając porad, konsultacji i wsparcia, w zakresie praktycznego stosowania technik pamięci na materiale szkolnym. Kontakt z trenerem możliwy jest przez Platformę Edukacyjną EnGRAMY oraz w Aplikacji Messenger pod loginem RW Engram.
 3. Opieki dydaktycznej wraz ze wsparciem edukacyjnym (12 miesięcy) – Dydaktycy telefonicznie lub drogą elektroniczną odpowiadają na wszystkie pytania – związane z materiałem realizowanym na zajęciach i obsługą naszych platform. Reagujemy na Państwa potrzeby także poprzez motywowanie dzieci do pracy oraz interweniowanie w sytuacjach, które mogą przeszkodzić uczniowi w zdobywaniu nowych umiejętności.
 4. Wyjątkowej Platformy Edukacyjnej EnGRAMY ze Strefą Ucznia (12 miesięcy) – autorskiej platformy zawierającej absolutnie unikalne na rynku treści i materiały edukacyjne, dzięki której dziecko rozwinie nowe umiejętności, osiągnie najlepsze efekty oraz bardziej się zaangażuje i zmotywuje do ćwiczeń poprzez jej atrakcyjną formę. Będzie się przy tym świetnie bawić grając w gry edukacyjne – zdobywając nagrody i trofea. Platforma EnGRAMY umożliwia utrwalenie poznanych technik i przećwiczenie ich na materialne szkolnym. Krok po kroku prowadzi także dziecko przez treningi efektywnego czytania ze zrozumieniem.
 5. Strefy Rodzica z Elektronicznym Dziennikiem (12 miesięcy), w tym monitoringu wyników i raportów z postępów. Na platformie znajdują się statystyki i opinie trenera, stworzone w oparciu o przeprowadzone pomiary tempa czytania ze zrozumieniem, wykonane ćwiczenia i testy. Dodatkowo Strefa Rodzica umożliwia swobodny dostęp do harmonogramu warsztatów, dzięki któremu rodzic nie ma wątpliwości, kiedy odbywają się kolejne zajęcia.
 6. Konta Premium w Engramowej Fiszkotece (24 miesiące) – wielokrotnie nagrodzonego narzędzia edukacyjnego usprawniającego naukę i pozwalającego jeszcze bardziej WZMOCNIĆ i UTRWALIĆ rezultaty zapamiętywania. Fiszkoteka zawiera materiały edukacyjne, w pełni zintegrowane z programem Ucz się inteligentnie: Poziom Geniusz. Fiszkoteka pomaga w nauce słówek z języka angielskiego, wzorów, definicji, faktów, dat i nazwisk.
 7. Konkursu EngraMistrz – możliwość otrzymania stypendium.
 8. Certyfikatu ukończenia Programu na poziomie zaawansowanym, potwierdzający poziom posiadanych umiejętności w zakresie metod skutecznego uczenia się.

Filmy o naszych warsztatach:ZAPISY:

Trwają zapisy do kolejnych grup warsztatowych!

Terminy konkretnych zajęć warsztatowych są ustalane w oparciu o podaną przez Uczestnika dyspozycyjność.

Zapłać za całość 3490

cena ogółem
3490
wpisowe
-
ilość rat
1
rata
3490
termin płatności
do 7 dni od daty umowy na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać wpisowe 570

cena ogółem
3690
wpisowe
570
termin płatności wpisowego
-
ilość rat
6
rata
520
termin płatności
kolejne 6 rat płatne do 3 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po dacie zapłaty wpisowego na rachunek bankowy EIE Engram

Zapłać za całość 3490

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online

Zapłać wpisowe 570

Akceptuję regulamin
Bezpieczene szybkie płatności online