Supernauczyciel:
Engramowa Szkoła
Wiedzy i Umiejętności

Szkolenia, które kierujemy do nauczycieli, podnoszą ich kwalifikacje zarówno z zakresu psychoedukacji, jak i profilaktyki problemów środowiska szkolnego. Jest to również oferta skierowana do odbiorcy otwartego na doświadczenie i poznanie nowatorskich technik oraz sposobów przyswajania wiedzy.

Wszystkie warsztaty charakteryzują się: aktywną formą, dostosowaniem do potrzeb danej grupy nauczycieli, zachęcającą do pełnego zaangażowania uczestników, omawianiem rzeczywistych problemów środowiska szkolnego.

Przykładowe tematy:
Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela

CELE:
– nabycie wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, opartych na psychologicznych prawach uczenia się,
– rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w pracy szkolnej.

Uczestnicy szkoleń ze skutecznego zapamiętywania wskazują na dwukrotną poprawę szybkości i efektywności zapamiętywania, a ich wiedza w tym zakresie wzrasta o 70%.

KORZYŚCI:
– poznasz pięć podstawowych technik pamięciowych oraz ich zastosowanie;
– rozwiniesz umiejętność zapamiętywania w krótkim czasie min. 20 różnych jednostek informacji;
– zdobędziesz niezbędną wiedzę do planowania i organizacji własnego rozwoju zawodowego;
– poznasz i przećwiczysz metody efektywnego i kreatywnego nauczania.

ZAGADNIENIA:
1. Psychologiczne prawa uczenia się z perspektywy nauczyciela.
2. Rola wyobraźni w procesie nabywania wiedzy.
3. Techniki pamięciowe oraz ich zastosowanie.
4. Jak efektywnie wprowadzić zasady skutecznej nauki w klasie szkolnej?

UCZESTNICY: max. 20 osób, nauczycieli, psychologów i pedagogów na co dzień pracujących z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych i ścisłych lub psycholog/pedagog szkolny aktywny zawodowo. Wymagana jest podstawowa znajomość metodyki uczenia dzieci i młodzieży.

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, wizualizacja sterowana, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.

CZAS TRWANIA: 4 godziny szkoleniowe (wersja skrócona) lub 8 godzin szkoleniowych.
W przypadku zainteresowania szkoleniem na poziomie zaawansowanym istnieje możliwość zorganizowania od razu dwudniowego szkolenia w wymiarze 16 godzin szkoleniowych.
Proponowany
harmonogram
szkolenia
(pełna wersja – 8 godzin szkoleniowych):

09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie i sprawy organizacyjne. Jak funkcjonuje moja pamięć? Mózg – funkcje prawej i lewej półkuli w kontekście możliwości zapamiętywania i odtwarzania informacji.
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Rola wyobraźni w skutecznym zapamiętywaniu – wizualizacje sterowane. Zasady efektywnego zapamiętywania. Pary skojarzeń. Technika haków.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Technika spinaczy jako sposób na trudne słowa, także z języków obcych. Słowa-klucze podstawowa forma szybkiego opracowania tekstu.
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Mapa myśli. Jak zastosować psychologiczne prawa uczenia się w codziennej pracy nauczyciela?