Supernauczyciel:
Engramowa Szkoła
Wiedzy i Umiejętności

Szkolenia, które kierujemy do nauczycieli, podnoszą ich kwalifikacje zarówno z zakresu psychoedukacji, jak i profilaktyki problemów środowiska szkolnego. Jest to również oferta skierowana do odbiorcy otwartego na doświadczenie i poznanie nowatorskich technik oraz sposobów przyswajania wiedzy.

Wszystkie warsztaty charakteryzują się: aktywną formą, dostosowaniem do potrzeb danej grupy nauczycieli, zachęcającą do pełnego zaangażowania uczestników, omawianiem rzeczywistych problemów środowiska szkolnego.

Przykładowe tematy:

1. Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela – ONLINE
CELE:
– nabycie wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, opartych na psychologicznych prawach uczenia się;
– rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w pracy szkolnej.Uczestnicy szkoleń ze skutecznego zapamiętywania wskazują na 2-krotną poprawę szybkości i efektywności zapamiętywania, a ich wiedza w tym zakresie wzrasta o 70%.

KORZYŚCI:
– poznasz pięć nowoczesnych techniki szybkiego uczenia się oraz ich zastosowanie;
– rozwiniesz umiejętność zapamiętywania w krótkim czasie min. 20 różnych jednostek informacji;
– zdobędziesz niezbędną wiedzę do planowania i organizacji własnego rozwoju zawodowego;
– dowiesz się jaki jest Twój styl nauczania i nabędziesz umiejętności dopasowania go do ucznia;
– poznasz i przećwiczysz metody efektywnego i kreatywnego nauczania.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Jak zintegrować klasę?
 • Jak poprawić zapamiętywanie wśród uczniów?
 • Jak pracować z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce?
 • Jak wzmocnić aktywność uczniów?
 • Jak rozpoznać style uczenia się i jak je dostosować do nauczania?
 • Jak motywować uczniów i zainteresować ich lekcją?
 • Jak udzielić informacji zwrotnej, by motywowała do pracy?
 • Jak sprawić, by uczniowie Cię słuchali?

2. Wyzwanie dla współczesnej szkoły – systemy wspomagania koncentracji uwagi wśród uczniów – ONLINE
CELE:
– nabycie wiedzy na temat technik koncentracji uwagi wśród uczniów;
– rozwój umiejętności planowania i wdrażania wewnętrznego systemu wspomagania koncentracji wśród uczniów w szkole.Uczestnicy szkoleń 2-krotnie zwiększają swój poziom wiedzy na temat nowoczesnych technik wspomagania koncentracji uwagi, przy tym o co najmniej 25% szybciej i skuteczniej tworzą plan wewnętrznego systemu wspomagania koncentracji u dzieci i młodzieży.

KORZYŚCI:
– poznasz 5 nowoczesnych technik wspomagania koncentracji u dzieci i młodzieży;
– przećwiczysz umiejętność tworzenia planów ćwiczeń ułatwiających skupienie się swoich uczniów;
– rozwiniesz zdolność tworzenia i testowania wewnętrznego szkolnego systemu wspomagania koncentracji uwagi uczniów.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Jak funkcjonuje uwaga? Jakie są jej cechy?
 • Skuteczne ćwiczenia na koncentrację uwagi z perspektywy współczesnej psychologii poznawczej.
 • Objawy deficytów objawy i metody pracy z dziećmi z tą trudnością.
 • Jak pracować z uczniem?
 • Tworzenie planu wspomagania koncentracji uwagi wśród uczniów oraz metody testowania ich skuteczności.

3. Komunikacja interpersonalna w szkole – ONLINE
CELE:
– poznanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w procesie komunikacji;
– poznanie modelu udzielania informacji zwrotnych;
– zdefiniowanie własnych obszarów do rozwoju w zakresie komunikacji.

KORZYŚCI:
– zwiększysz świadomość roli komunikacji interpersonalnej w osiąganiu sukcesów w pracy z uczniem i rodzicem;
– poznasz specyfikę indywidualnego stylu komunikowania się;
– rozwiniesz umiejętność prowadzenia tzw. „trudnych rozmów”;
– wzmocnisz umiejętność komunikowania w sposób konstruktywny, poznasz techniki skutecznej komunikacji;
– nauczysz się rozpoznawać różnorodne style komunikacji;
– rozwiniesz umiejętności pokonywania komunikacyjnych barier.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Jak się komunikować, by budować dobre relacje z uczniami i ich rodzicami?
 • Płaszczyzny komunikacji.
 • Emocje, a komunikacja.
 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Jak odbywać „trudne rozmowy” z uczniem i rodzicem?
 • Techniki skutecznej komunikacji.

4. Nauczyciel trenerem: metody aktywne w szkole –  ONLINE
CELE:
– poznanie technik ułatwiających innowacyjne podejście do metod aktywizujących;
– poszerzenie wiedzy na temat twórczych metod pracy z uczniem.

KORZYŚCI:
– wdrożysz w swoją pracę nowe metody aktywizujące uczniów;
– poznasz korzyści płynące ze stosowania metod aktywizujących;
– dostrzeżesz związek między stylem pracy oraz stosowanymi metodami pracy, a efektywnością procesu kształcenia;
– dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać metody aktywizujące w pracy indywidualnej i grupowej;
– wzbogacisz swój warsztat pracy.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Miejsce metod aktywnych w procesie nauczania, mechanizmy uczenia się.
 • Dobór, planowanie, realizacja metod aktywnych i tworzenie własnych scenariuszy.
 • Kompetencje komunikacyjne (moderacja pracy w grupie, omawianie ćwiczeń i radzeniem sobie z zakłóceniami).
 • Diagnozowanie potrzeb i predyspozycji uczniów, wnioskowanie na podstawie obserwacji pracy w grupie nt. zdolności interpersonalnych, relacji w grupie, zakłóceń.
 • Ćwiczenia pobudzające kreatywność.

5. Jak motywować ucznia do osiągania sukcesów – ONLINE
CELE:
– wypracowanie sposobów motywowania uczniów;
– rozpoznanie i wzmacnianie pól, w których uczeń może odnosić sukcesy.

KORZYŚCI:
– poznasz kilkanaście technik motywowania i angażowania uczniów do nauki, z uwzględnieniem przedmiotu nauczania;
– nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod w swej pracy zawodowej;
– zdobędziesz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, takimi jak: kwestionowanie autorytetu nauczyciela, wrogość ucznia, niechęć do nauki, nierespektowanie zaleceń, trudny kontakt z rodzicem.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Tworzenie indywidualnych strategii motywowania opartych o znajomość potrzeb ucznia.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej i wytyczanie celów; kompetencje komunikacyjne.
 • Modelowanie zainteresowania nauką i atrakcyjne przekazywanie wiedzy.

FORMA ZAJĘĆ:
Opracowane przez nas metody warsztatów w formule LIVE TRAINING pozwalają uzyskać oczekiwane efekty, które są porównywalne do tych nabywanych podczas tradycyjnych szkoleń stacjonarnych. Ćwiczenia umiejętności są w pełni interaktywne z uwzględnieniem kontroli zaangażowania Uczestników. Warsztaty realizowane są w systemie zajęć online z trenerem za pomocą platformy edukacyjnej, która umożliwia Uczestnikowi widzenie oraz słyszenie jednocześnie trenera i pozostałych Uczestników grupy.