Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Szczerze doceniam zaangażowanie, jakim wykazała się Państwa firm w spełnieniu kryteriów, jakie postawiły przed instytucjami szkoleniowymi MSUES. (…) Uzyskanie Znaku Jakości jest dowodem wiarygodności, jakości i profesjonalizmu, które są wyrazem odpowiedzialności instytucji szkoleniowej oraz wskazują, że są Państwo partnerami godnymi zaufania w oczach innych.