Michał Winnicki

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania, psycholog, trener, terapeuta. Specjalista z zakresu szkoleń rozwijających kompetencje miękkie (komunikacja interpersonalna, mowa ciała, asertywność, radzenie sobie ze stresem oraz emocjami, motywacja, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, wypalenie zawodowe) oraz profilaktyki (uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, cyberprzemoc, agresja). Doktorant Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie budowanie skutecznej i pozytywnej komunikacji w relacji z pacjentem. Prelegent na wielu konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilkaset godzin szkoleń oraz warsztatów psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prywatnie uwielbia jeździć konno i chodzić po górach.