Anna Wojcieszak

Metodyk i Trener języka angielskiego metodą Colina Rose (województwo śląskie). Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia angielska, Eduszkołę Metodyka oraz Teacher Trainer Academy Trenera DOS-ELTea. Właściciel Szkoły Języków Obcych English Center. Ania odpowiedzialna jest za nadzór metodyczny oraz utrzymanie wysokiego standardu i jakości realizowanych kursów języka angielskiego w województwie śląskim. Specjalizuje się w rekrutacji lektorów oraz opracowywaniu zindywidualizowanej formuły współpracy z Klientem biznesowym. W zawodzie przepracowała ponad 10 000 godzin nauczając języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania. Dla niej nauka to kreatywna zabawa uwieńczona szybkimi osiągnięciami! Lubi pracować z ludźmi. Jest osobą kreatywną i komunikatywną, przez co jej zajęcia są urozmaicone i pozbawione nudy. Nauczanie języka angielskiego sprawia jej radość, tym większą jak widzi, że jej kursanci robią postępy dobrze się przy tym bawiąc. Na swoich zajęciach stawia na komunikację i efektywną naukę w przyjemnej atmosferze. Wierzy w siłę uśmiechu i dobrego humoru podczas zajęć. Jej zdaniem każdy może nauczyć się języka angielskiego, a nauka powinna sprawiać radość oraz dawać satysfakcję.